Vi växlar upp vårt hållbarhetsarbete

HållbarhetNyhetersprintx2.0
Bild till artikeln
5 juni 2024

Det har varit bråda dagar för Daniel Oxbacke, Movexums hållbarhetsstrateg/projektledare. Nyss färdigställde han vår tredje hållbarhetsrapport. Nytt för i år är att den innehåller klimatberäkningar, alltså faktiska data inom miljöområdet. Han är dessutom engagerad i Klimatavtalet, Gävle Kommuns spännande samverkansprojekt för ett klimatneutralt Gävle 2030, där Movexum gått med under våren.

Hållbarhet är ett av våra fokusområden och något som genomsyrar hela verksamheten. Det ingår som ett huvudtema i inkubatorns program för idéägare och entreprenörer och drivs som eget delprojekt inom SprintX2.0-projektet. Movexum är även engagerade (drivande) i flera andra regionala och nationella hållbarhetssatsningar inom hållbar affärsutveckling med band annat SISP och Vinnova.

Klimatavtal för klimatneutralt Gävle
I april i år fattade styrelsen i Movexum beslut om att gå med i Gävle Kommuns Klimatavtal. Det är ett samverkansprojekt där kommun och näringsliv samarbetar för ett klimatneutralt Gävle 2030.

– Vi tycker initiativet är bra och tror att det kan få fler företag att börja arbeta med hållbarhet. Att vi gör det tillsammans är nyckeln, säger Daniel Oxbacke.

Jämfört med exempelvis ett tillverkande bolag har vi som tjänsteföretag inte samma miljöpåverkan, även om vi har möjlighet att minska på våra utsläpp. Däremot ser Daniel stora möjligheter för oss att nätverka, bidra med erfarenheter, föreslå initiativ till arbetsgrupperna och kanske sammanföra några av inkubatorns startups med kommunens bolag.

– Jag är övertygad om vi kan bidra med vår erfarenhet, kunskap och vårt driv. Vi har också ”innovationstänket” med oss naturligt, vilket jag tror kan komma till stor användning då nytänk och att ”göra annorlunda” kommer att krävas för att åstadkomma omställning och förändring i traditionella företag.

Movexums VD Ulrika Malmqvist kommer att ingå i Klimatavtalets grupp för Beslutsfattare och Daniel Oxbacke i gruppen för hållbarhetsansvariga. Förutom det är det inte helt klart ännu, hur Movexums engagemang ska se ut och hur mycket tid de kan lägga i projektet.

– Vi har gått med fram till år 2026 initialt, därefter får vi utvärdera och besluta hur vi gör. Det vore häftigt om detta projekt kunde bli en grogrund till inspiration och driv kring hållbarhetsfrågorna och sätta Gävle på kartan som en hållbarhetskommun i framkant, säger Daniel.

Klimatberäkningar i hållbarhetsrapporten

I publicerar vi för tredje året i rad en hållbarhetsrapport. Nytt för i år är att den innehåller en klimatberäkning, alltså faktiska data inom miljöområdet. Syftet med en sådan är att kunna sätta klimatmål. Det kan exempelvis handla om hur stora CO2-utsläpp våra resor, inköp, events och elförbrukning får orsaka.

– Vi gjorde vår klimatberäkning tillsammans med hållbarhetsbyrån Greengoat hållbarhetsbyrå. Arbetet inleddes med en workshop då vi gick igenom EU-direktiv och lagar för att veta vad företag måste göra samt identifierade inom vilka områden vi har utsläpp som påverkar klimatet. Arbetet avslutades med ytterligare en workshop där resultatet av klimatberäkningen diskuterades och en arbetsgrupp tillsattes som nu ska sätta mål inom respektive område.

Movexum kom fram till att sätta mål och mäta följande tre områden: tjänsteresor, inköp av material och tjänster samt pendlingsresor. Det visade sig att tjänsteresorna var den största boven.

– Under 2023 släppte vi ut 34,2 ton CO2 varav majoriteten kom från våra tjänsteresor. Detta är ett dilemma för oss då Movexums uppdrag innebär en hel del resor både nationellt och internationellt. Det vi kan göra är att försöka minska antalet, vara färre antal personer som reser, tänka igenom både val av resmål och transportsätt klokare samt försöka minska våra utsläpp inom våra andra områden. Nu när vi vet hur nuläget ser ut kan jobba för att minska dessa framåt, säger Daniel.

Movexums hållbarhetsrapport 2023 finns att läsa här.