Jagharenidé

En utmaning som inkubator är att nå de personer som har idéer och drömmar. Det finns också ett behov av att fördjupa samarbetet med innovationssystemets aktörer och genom fler innovativa idéer förnya näringslivet samt bistå med omställning av befintliga företag.

Jagharenide är idétävling som ska generera nya digitala och gröna innovationer som stöttar regionens SMF. Projektet körs i samverkan med Bizmaker i Sundsvall som under ett antal år framgångsrikt drivit projektet i Västernorrland. I Gävleborg är Sandbacka Science Park den sammanhållande samverkansaktören för Gävleborgs test av en matchmakingdel.

 

Movexums ambition med projektet är att genomföra följande aktiviteter:
1. En idétävling med syfte att identifiera nya innovativa idéer
2. Utveckla en regional samverkansmodell av företagsfrämjare som stöttar SMF
3. Utveckla och testa modell för matchmaking mellan SMF och startups
4. Stötta implementationer av idéer
5. Erfarenhetsutbyte

Bild till artikeln