SportTechB2CInkubator/accelerator

Actsport

Actsport är en digital plattform som hjälper idrottsledare att både enklare och effektivare utveckla idrottare med stöd av idrottspsykologi. Med plattformen samlar ledaren in återkommande mätningar av olika aspekter av idrottarens hälsa, trivsel och prestation. Ledaren får då en god insyn i vilket stöd den enskilda idrottaren behöver och kan även analysera hela träningsgruppen.

Det unika med denna plattform är att den också ger stöd till ledaren och idrottaren i hur mätningarna bör hanteras för att förbättras. Idrottaren får nämligen förslag på aktiviteter från plattformen och finns även möjlighet att skapa idrottsspecifika aktiviteter och utvecklingsmål. Ledaren följer på ett väldigt enkelt, snabbt och lättöverskådligt idrottarens arbete med aktiviteterna och ger feedback på processen. Bolaget är grundat och ägs av Mikael Nilsson.

 

Actsports hemsida

Nyheter om bolaget

Bild till artikeln

Fler startups

SportTech

NESP

IT

Educonvert

PropTech & Buildings

Sin Fin Concrete

Industrials

Konstraktor

HealthTech

Wellgo

Industrials

CADcog

EdTech

Climate Champ

CleanTechEnergy

Enava

IT

Fixkod

CleanTech

Best 2 Clean

Other

Sand & Björk

HROther

HR Hackarna

SecurityTech

Sisterhood

Energy

Solask

SportTech

Instasport