Det blir inte alltid som man tänkt sig

Eller, var inte rädd för att ”misslyckas”

Inom startup-världen och hos oss organisationer som jobbar inom det innovationsstödjande systemet förekommer ibland termen ”fail fast”. Med det menas oftast att idébäraren eller entreprenören ganska tidigt i sitt arbete med sin idé inser att idén inte kommer att kunna utvecklas på det sätt som idébäraren eller entreprenören hade tänkt, och därför väljer att a; inte gå vidare med sin idé eller b; börjar utforska potentiella sätt att förändra idén (det vi kallar för att pivotera). Insikten inträffar oftast i den viktiga verifieringsfasen där idébäraren och entreprenören behöver säkerställa att det finns en betalningsvillig marknad för den slutprodukt eller tjänst som målet är att lansera.

Det är inte ovanligt att idébärare och entreprenören blir ivriga i utvecklandet av sin idé och lägger mycket tid och resurser på att bygga något utan ordentlig vetskap om att det man bygger faktiskt är vad kunden efterfrågar. Det här är viktiga lärdomar som ett av våra bolag Zential tidigare har berättat om.

Nå, åter till begreppet fail fast. Jag skulle tro att majoriteten av oss människor växer upp pådyvlade åsikten om att misslyckas är något negativt kopplat till känslor av besvikelse eller skam. Inom startup- och entreprenörsvärlden är betydelsen en helt annan. Fail fast kan ibland vara anledning till att en som entreprenör eller idébärare i slutändan faktiskt lyckas med det man vill förverkliga. Att i ett tidigt stadie av arbetet med sin idé få insikt om att till exempel ingen betalningsvilja finns för det man vill sälja innebär ofta att idébäraren och entreprenören kan undvika att avsätta tid och ekonomiska resurser i utvecklandet av något som i slutändan bara kommer resultera i stora minusposter på kontot och tid man inte kan få tillbaka. Med andra ord, att snabbt misslyckas i startup-världen innebär på många sätt en framgång. Kanske inte den framgång idébäraren eller entreprenören hade i tankarna när de började affärsutvecklandet sin idé men en framgång så till vida att de tidigt i processen fått lärdomar som kan spara tid och pengar samt givit dem möjligheten att snabbt göra de förändringar som krävs för att hålla dem kvar på banan (förutsatt att de bestämt sig för att fortsätta resan, men kanske via andra vägar).

När man som idébärare, entreprenör eller startup inleder vänder sig till oss för stöttning har det genom årens visat sig vara en framgångsfaktor att man vågar utmana den traditionella innebörden av ordet misslyckas. Att man ser på oväntade och kanske nedslående insikter som motorer för utveckling eller indikatorer på avveckling. Återigen inträffar detta ganska ofta under verifieringsfasen. Det är med andra ord inte alls särskilt konstigt att vi på Movexum medvetet lägger stor vikt vid att tydliggöra för de entreprenörer vi jobbar med att verifieringen är viktig eftersom den avsevärt minskar riskerna att stöta på problem längre fram i affärsutvecklandet.

hampus granström
Hampus Granström antogs förra hösten till inkubatorn med bolaget Proxytech. Idag är bolaget inte längre ett bolag i inkubatorn men Hampus är en entreprenör som fortfarande är aktiv i inkubatorn då han konsultar åt ett annat inkubatorbolag; Lifestyle Bike Rental.

Det händer ibland att bolag som antagits till inkubatorprogrammet under verifieringsfasen kommer till insikter som gör att man väljer att pausa eller avsluta inkubatorprocessen. Så blev det för Hampus Granström som antogs till inkubatorn med sitt bolag Proxytech.

”Projektet var i en uppväxlingsfas när vi kom till insikt med att vår metod behövde justeras för att möta marknadens krav och förväntningar. Det var en helt nödvändig lärdom som kom i ett skede där företaget inte hunnit investera alltför mycket resurser i form av tid och pengar. Tack vare detta kunde vi lägga om vår strategi och fortsätta på rätt spår. Just nu pågår testprojekt tillsammans med en kund inom tillverkningsindustrin,” berättar Hampus.

Linnea Gibbs var en av deltagarna på vårens omgång av Boost Chamber. Under programmets gång kom hon till insikt att hon hellre hjälper andra förverkliga sina drömmar än att att driva igenom egna affärsidéer.

För andra kan insikten komma ännu tidigare, och inte alls vara kopplad verifieringsfasen av själva produkten eller tjänsten. Vi kan kalla det för en verifieringsfas av idébäraren själv som individ. Som för Linnea. Linnea var en av deltagarna i vårens första omgång av Boost Chamber och som efter programmet valde att inte arbete vidare med sin idé. Här handlade det dock inte om att utsikterna för förverkligandet av idén under processen hade förändrats eller försämrats, utan om andra insikter. Såhär säger Linnea själv;

”Boost Chamber är som en oändlig berg- och dalbana där du kastas mellan hopp och förtvivlan. Ena stunden skrattar du och ser ljust på framtiden, du inspireras av de andra Boost Chamber-deltagarna och känner ”Ja, det här är möjligt, jag kommer genomföra detta”. Nästa sekund slås du av hur mycket jobb som krävs, du börjar ifrågasätta dig själv och din egna förmåga och då vill du bara säga ”Nej tack, jag kryper tillbaka till min comfort zone och stannar där”. Alla dessa känslor kan äga rum exakt samtidigt. Först upp och sedan ner, sedan upp igen, och ner. Coacherna på Movexum och Propell pushade mig att sticka ut hakan, stå upp för min idé och våga ta plats. De hjälpte mig att vrida och vända på olika scenarion och gav mig en massa bra verktyg och insikter som jag tar med mig i min fortsatta utbildning till att bli affärsutvecklare. Tack vare mitt deltagande i Boost Chamber fick jag kvitto på att jag är en kreativ problemlösare som har bra idéer och att jag är en ”doer”, men – jag hjälper hellre andra idébärare och entreprenörer framåt än att driva igenom min egna affärsidé. Jag drivs helt enkelt av att hjälpa andra förverkliga sina drömmar och se dem lyckas – det är min dröm”. 

Kontentan av denna text och vad vi hoppas vi lyckas förmedla är att hos oss är det tämligen svårt, jag skulle säga det omöjligt att ”misslyckas”. Idébärare och entreprenören må ”faila fast” men det i sig är framgångar. Kanske inte de inledningsvis förväntade men för de entreprenörer som under resans gång beslutar sig för att inte fullfölja sin idéer är vi övertygade om att lärdomarna fram tills vägs ände varit allt annat än misslyckande.

Att göra något som ingen annan tidigare gjort kräver stort mod. Som inkubator är det också därför vår uppgift att inte enbart berätta historierna om bolagen som gick till börsen utan också om de idéer som utforskades och ledde till andra typer av lärdomar och framgångar. För ibland blir det helt enkelt inte som man tänkt sig. Och det är helt okej det med.

Janjoo

IOT

Innovativa lösningar inom utveckling och digital kommunikation]

Bolagsnamn: janjoo AB

Grundare: Andreas Wikholm, Johannes Eriksson, Johanna Fernstedt

Ägare: JANJOO GROUP AB, Rebmax AB, Rizbiz AB, Almi Invest, Sandviken Investerarna

Affärsidé: Att utveckla och tillhandahålla IT-tjänster till företag och organisationer i hela landet med syfte att förenkla och effektivisera den digitala kommunikationen. Produktportföljen består i dagsläget av fyra färdiga produkter: Informera, ett kommunikationsverktyg för effektiv och träffsäker digital kommunikation. Simpliform, ett kraftfullt verktyg för dynamiska formulär. BankID-molntjänst, en komplett tjänst för digital signering av avtal. För-Färdiganmälan, en webbportal för samverkan mellan installatör i portal och handläggare i Lime CRM.

Marknadspotential (sverige/export): I Sverige finns 3 000-5 000 potentiella kunder, beståendes av både mindre och större företag, samt kommuner och större organisationer.

Senaste nytt/aktuellt: Vi söker fler säljare och utvecklare

Aktivt söker investering?: Nej

kontakt: [email protected]

SPPO

Onlineverktyg

Onlineverktyg för specialpedagoger. 

Läs mer om SPPO på deras hemsida.

Johan Wickenberg

Affärscoach

Före detta sälj- och exportchef som tagit ett familjeägt svenskt företag ut på den internationella marknaden. Byggt internationella affärer, struktur och organisation. Återvände 2017 till Gävle efter tio år i Skåne. Tävlingsmänniska av rang, älskar skidåkning och löpning. Har sprungit ett halvt maraton barfota.

Kontakt: [email protected] eller 070-718 88 38

”Det som jag tycker är roligast med mitt uppdrag är att arbeta med entreprenörer och att se progressen hos dem. Att få använda erfarenheter, lärdomar och affärscoaching för att skapa värde för våra bolag, varje dag. Det ger mig en enorm energi att få arbeta med dessa positiva människor, som verkligen vill något!”

Skills

Internationella affärer

98%

Försäljning

87%

Hungrig

100%

Richard Hainsworth

Internationell coach

Inflyttad amerikan som själv drivit startup och som vid sidan av sitt jobb som coach på Movexum fortfarande är egen företagare där han jobbar deltid med globala storbolag som senior strategi- och innovationskonsult. Tidigare bakgrund inom medicinteknik och har tagit bolag till börsen. Har ett jordbruk i Årsunda där han också bor och jagar. Kan väldigt mycket om det mesta, har en fäbless för klockor och befinner sig ofta på resande fot i andra länder.

”Jag gillar att arbeta med drivna entreprenörer som vill påverka världen genom att förverkliga sina innovativa idéer. Jag tycker om att hjälpa dem att identifiera och övervinna alla hinder de träffar på. Framförallt är det roligt att se våra entreprenörer växa som innovatörer och människor.”

Kontakt: [email protected] eller 070-757 99 79

Skills

Internationella affärer

98%

Varumärke

85%

Historiakunskaper

91%

Anna Utterberg

Kommunikationsansvarig

Har en bakgrund inom print som rutinerad nöjesredaktör med vana att hålla ihop mediaprojekt och att bygga budskap. Byggt och utvecklat magasin samt lanserat digitala satsningar. Jobbat med kommunikation i såväl startup som offentlig sektor. Har nyligen återupptäckt tjusningen med hästar och hoppas kunna starta några hopptävlingar. Annars en  inredningsintresserad Gävlebo som läser deckare på engelska och gärna spenderar tid i stugan i Hälsingland. 

”Jag ser det som en ynnest att få jobba i en organisation där alla får vara delaktiga och är stolt över att vi på ganska kort tid skapat en så bra kultur hos oss. Det är extra roligt att jobba med kommunikation när det finns så många roliga och spännande saker att berätta.”

Kontakt: [email protected] eller 073-981 73 25

Skills

Grafisk design och formgivning

92%

Storytelling

83%

Minnas låttexter och snabbt känna igen låtintron

95%

Klywa

Digitala tjänster och processer

Tjänst som säkerställer att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.

 

Bolagsnamn: Klywa AB

Grundare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna

Ägare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna

Affärsidé: Säkerställa att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.

Här hittar du en intervju med Håkan angående inträdet i vårt inkubatorprogram.

Priskonsulterna

Digitala tjänster och processer

Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

 

Bolagsnamn: Priskonsulterna Sverige AB

Grundare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks

Ägare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks

Affärsidé: Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

Marknadspotential: Stor i Sverige, ännu större i utlandet.

Senaste nytt/aktuellt: Juli 2018: Undersöker tillsammans med Movexum hur startups redan i tidiga skeden kan bli ännu vassare (och därmed mer attraktiva som bolag) inom pris- och lönsamhetsstyrning.

Här hittar du en intervju med Priskonsulterna gällande inträdet i vår inkubator.

Proxytech

Smarta och hållbara städer

Utveckla och sälja kretsloppsbaserade systemlösningar för rening av vatten, avlopp samt ämnesutvinning.

 

Bolagsnamn: Proxytech AB

Grundare: Hampus Granström

Ägare: Hampus Granström

Bransch/industri: Miljöteknik

Qanit

Smarta och hållbara städer

Qanit, ett innovativt kärl för återvinning och trygghet på offentlig plats.

 

Bolagsnamn: Qanit AB

Grundare och ägare: Lisa Teodorsson

Bransch: Återvinning, miljö, metall.

Affärsidé i korthet: Qanit är ett innovativt kärl för återvinning av sprayburkar och trygghet på offentlig plats. Kärlet är specialanpassat för att minimera riskerna som sprayburkar för med sig efter användning på offentliga platser, främst lagliga graffitiväggar. I dag slängs explosiva sprayburkar i offentliga sopkärl där det finns många människor i rörelse. Någon liknande lösning som Qanit finns idag inte på marknaden och det gör att använda sprayburkar idag felhanteras, vilket kan leda till personskada samt skadegörelse.

Marknadspotential: Global. Vi startar i Sverige, för att sedan snabbt ta oss ut i de Europeiska länderna, där en synligt behov finns. Den amerikanska marknaden är också något som vi kommer att börja se över inom snar framtid.

Senaste nytt/aktuellt: En prototyp är på gång, för att under sommar 2019 kunna köra en pilot.

Mer läsning: Innovativt sopkärl för hantering av sprayburkar senaste idén att antas till inkubatorn

Rhinoc

Materialteknik och hållbar produktion

Tar fram nya, förbättrade produkter och systemlösningar inom hydraulikområdet.
 

Selfploid

Digitala tjänster och processer

En transparant bemanningslösning som erbjuder företag som såväl privatpersoner möjligheten att anlita arbetskraft baserat på tidigare erfarenheter och omdömen istället för intervjuer.

 

Bolagsnamn: Selfploid AB

Grundare: Kim Berge och Rasmus Forsell

Ägare: Kim Berge och Rasmus Forsell

Affärsidé:En transparant bemanningslösning som erbjuder företag som såväl privatpersoner möjligheten att anlita arbetskraft baserat på tidigare erfarenheter och omdömen istället för intervjuer. Sammankopplar arbetstagare och arbetsgivare och tar fullt arbetsgivaransvar i en bemanningssituation. Arbetar med korta ledtider, flexibilitet, snabba utbetalningar samt minimering av fasta kostnader som i traditionella bemanningsföretag höjer priset för slutkunden.

Sure Taste

Livsmedel

Produktutveckling, import, export och försäljning av sockerreducerade konsumentprodukter.

 

Bolagsnamn: Sure Taste AB

Grundare: Ange Mertner, Torbjörn Schelin

Ägare: Ange Mertner, Torbjörn Schelin

Affärsidé i korthet: Produktutveckling, import, export och försäljning av sockerreducerade konsumentprodukter

Marknadspotential: Stora möjligheter vid en pågående attitydförändring till hälsa och västvärldens fortsatta överkonsumtion av socker

Senaste nytt/aktuellt: Första två produkter lanserade under Q4 2018, nya produktlanseringar planerade under Q1 2019.

Hemsida: suretaste.se

Mer läsning: De vill göra sockerreducerade produkter till det nya normala

InCoax

Tech

InCoax Networks utvecklar, marknadsför och säljer lösningar för bredbands access över existerande infrastruktur som redan finns i samtliga höghus, radhusområden, hotell och semesterbyar i Sverige och Europa.

 

Webbsida

2p1

Tech

Utvecklar energieffektiva LED-armaturer med en del av råvaran från återbrukade plattskärmar.

Webbsida

Abibo

Digitala tjänster och processer

Individanpassade böcker för lässvaga

 

Bolagsnamn: Arrtodo/Abibo

Grundare: Anna Hansers Rutäng

Ägare: Anna Hansers Rutäng

Affärsidé: Abibo är en internetbokhandel som erbjuder individanpassning av befintliga böcker på marknaden. Med hjälp av Abibos editor kan kunden anpassa böcker utifrån sina egna förutsättningar och behov för att läsa både digitalt och i print.

Marknadspotential: Abibos målgrupp är personer med synnedsättning pga synskada eller ålders synnedsättning, personer som har svenska som andra språk, samt personer som har svårigheter med avkodning, läshastighet eller läsförståelse ex. personer med -dyslexi -koncentrationssvårigheter, kognitiv- eller liknande funktionsnedsättning.

Utifrån målgruppsbeskrivning finns ett antagande att 3% av människor i befolkning antas vara lässvag, eller är förälder till lässvagt barn, är medveten om behovet samt har tillgång till tekniska hjälpmedel samt möjlighet och vilja att betala för individanpassat läsande. Samma potential gäller även utanför Sverige.

Senaste nytt/aktuellt:

Aktivt söker investering? Jag har satt som mål att lansera Abibo version 1 innan jag tar in någon delägare i bolaget. Men inget är ristat i sten så jag tar varmt emot förslag från intressenter redan idag.

Kontakt: [email protected]

Aerogel

Construction

Svenska Aerogel AB utvecklar och tillverkar unika, miljövänliga och återvinningsbara aerogelmaterial för en rad industriella applikationer exempelvis isolering för värme och ljud.

 

Webbsida

BlixtIn

Digitala tjänster och processer

Förmedla tjänster/uppdrag digitalt och oberoende mellan företag, men även frilansare.

Bolagsnamn: Blixtin AB

Grundare: Jonas Lööw

Ägare: Jonas Lööw m.fl.

 

kontakt: [email protected]

Brandposten

Tech

Brandposten erbjuder en ny miljövänlig och effektiv teknik Pyrotekniskt Genererad Aerosol (PGA) för brandsläckning som är ofarlig för både utrustning och människor.

Cargo Beacon

Digitala tjänster och processer

Har utvecklat en datalogger som loggar temperatur, luftfuktighet och andra särskilda händelser vid godstransporter direkt till ansluten enhet. Ett smart och pålitligt sätt att övervaka leveranskedjan.

Kontakt: [email protected]

CC-fix

Construction

Verktyg till regling och glespanel, en hjälpande hand för alla proffs och hemmafixare.]

 

Webbsida

Colabitoil

Fuel

Colabitoil AB skall vara en aktiv och långsiktig leverantör av drivmedel och med egen produktion av tekniska innovationer inom biodiesel.

 

Webbsida

First Mat

Production

Har utvecklat en funktionsanpassad hästtransportmatta med formgjutna, flexibla kanter som skyddar hästtransporten från röta och gör det enklare att hålla den ren.

Webbsida

GoGenius

Service design

Christina Franzén, Marita Svensson och Pär Lärkeryd har tillsammans utvecklat den flexibla processmodellen GoGenius som bidrar till att skapa lönsamma organisationer. Visionen är ett arbetsliv på lika villkor.

 

Webbsida

Ulrika Malmqvist

VD

Movexums VD som leder genom att bygga team och ta täten. Har en ingenjörsexamen och lång erfarenhet av att leda komplexa nationella och internationella utvecklingsprojekt med privata såväl som offentliga aktörer. Har sammanlagt 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom private/public partnerships och internationella etableringar. Sportintresserad Sandvikenbo med en bakgrund som fotbollsspelare. Sitter bland annat i Styrelseakademin Gävleborgs styrelse. Gillar att resa och går gärna på stand up.

”Att vara del i ett kunnigt och dynamiskt team är otroligt stimulerande samtidigt som vi tillsammans med entreprenörerna jobbar för att åstadkomma resultat. Att leda bygget av ett starkare Movexum, och att möte människor som har idéer och de vill förverkliga, driver och inspirerar mig. Dessutom vill jag jobba med människor och drivs av att bidra till att Gävleborg blir en ännu bättre plats att leva och verka på.”

Kontakt: [email protected] eller 070-750 22 56  

Skills

Ledarskap

98%

Det svenska innovationssystemet

88%

Smittsamt skratt

97%