Det blir inte alltid som man tänkt sig

lifestyle bike rentalOkategoriseradproxytechzential
Bild till artikeln
27 augusti 2019

Eller, var inte rädd för att ”misslyckas”

Inom startup-världen och hos oss organisationer som jobbar inom det innovationsstödjande systemet förekommer ibland termen ”fail fast”. Med det menas oftast att idébäraren eller entreprenören ganska tidigt i sitt arbete med sin idé inser att idén inte kommer att kunna utvecklas på det sätt som idébäraren eller entreprenören hade tänkt, och därför väljer att a; inte gå vidare med sin idé eller b; börjar utforska potentiella sätt att förändra idén (det vi kallar för att pivotera). Insikten inträffar oftast i den viktiga verifieringsfasen där idébäraren och entreprenören behöver säkerställa att det finns en betalningsvillig marknad för den slutprodukt eller tjänst som målet är att lansera.

Det är inte ovanligt att idébärare och entreprenören blir ivriga i utvecklandet av sin idé och lägger mycket tid och resurser på att bygga något utan ordentlig vetskap om att det man bygger faktiskt är vad kunden efterfrågar. Det här är viktiga lärdomar som ett av våra bolag Zential tidigare har berättat om.

Nå, åter till begreppet fail fast. Jag skulle tro att majoriteten av oss människor växer upp pådyvlade åsikten om att misslyckas är något negativt kopplat till känslor av besvikelse eller skam. Inom startup- och entreprenörsvärlden är betydelsen en helt annan. Fail fast kan ibland vara anledning till att en som entreprenör eller idébärare i slutändan faktiskt lyckas med det man vill förverkliga. Att i ett tidigt stadie av arbetet med sin idé få insikt om att till exempel ingen betalningsvilja finns för det man vill sälja innebär ofta att idébäraren och entreprenören kan undvika att avsätta tid och ekonomiska resurser i utvecklandet av något som i slutändan bara kommer resultera i stora minusposter på kontot och tid man inte kan få tillbaka. Med andra ord, att snabbt misslyckas i startup-världen innebär på många sätt en framgång. Kanske inte den framgång idébäraren eller entreprenören hade i tankarna när de började affärsutvecklandet sin idé men en framgång så till vida att de tidigt i processen fått lärdomar som kan spara tid och pengar samt givit dem möjligheten att snabbt göra de förändringar som krävs för att hålla dem kvar på banan (förutsatt att de bestämt sig för att fortsätta resan, men kanske via andra vägar).

 

När man som idébärare, entreprenör eller startup inleder vänder sig till oss för stöttning har det genom årens visat sig vara en framgångsfaktor att man vågar utmana den traditionella innebörden av ordet misslyckas. Att man ser på oväntade och kanske nedslående insikter som motorer för utveckling eller indikatorer på avveckling. Återigen inträffar detta ganska ofta under verifieringsfasen. Det är med andra ord inte alls särskilt konstigt att vi på Movexum medvetet lägger stor vikt vid att tydliggöra för de entreprenörer vi jobbar med att verifieringen är viktig eftersom den avsevärt minskar riskerna att stöta på problem längre fram i affärsutvecklandet.

hampus granström
Hampus Granström antogs förra hösten till inkubatorn med bolaget Proxytech. Idag är bolaget inte längre ett bolag i inkubatorn men Hampus är en entreprenör som fortfarande är aktiv i inkubatorn då han konsultar åt ett annat inkubatorbolag; Lifestyle Bike Rental.

Det händer ibland att bolag som antagits till inkubatorprogrammet under verifieringsfasen kommer till insikter som gör att man väljer att pausa eller avsluta inkubatorprocessen. Så blev det för Hampus Granström som antogs till inkubatorn med sitt bolag Proxytech.

 

”Projektet var i en uppväxlingsfas när vi kom till insikt med att vår metod behövde justeras för att möta marknadens krav och förväntningar. Det var en helt nödvändig lärdom som kom i ett skede där företaget inte hunnit investera alltför mycket resurser i form av tid och pengar. Tack vare detta kunde vi lägga om vår strategi och fortsätta på rätt spår. Just nu pågår testprojekt tillsammans med en kund inom tillverkningsindustrin,” berättar Hampus.

Linnea Gibbs var en av deltagarna på vårens omgång av Boost Chamber. Under programmets gång kom hon till insikt att hon hellre hjälper andra förverkliga sina drömmar än att att driva igenom egna affärsidéer.

För andra kan insikten komma ännu tidigare, och inte alls vara kopplad verifieringsfasen av själva produkten eller tjänsten. Vi kan kalla det för en verifieringsfas av idébäraren själv som individ. Som för Linnea. Linnea var en av deltagarna i vårens första omgång av Boost Chamber och som efter programmet valde att inte arbete vidare med sin idé. Här handlade det dock inte om att utsikterna för förverkligandet av idén under processen hade förändrats eller försämrats, utan om andra insikter. Såhär säger Linnea själv;

”Boost Chamber är som en oändlig berg- och dalbana där du kastas mellan hopp och förtvivlan. Ena stunden skrattar du och ser ljust på framtiden, du inspireras av de andra Boost Chamber-deltagarna och känner ”Ja, det här är möjligt, jag kommer genomföra detta”. Nästa sekund slås du av hur mycket jobb som krävs, du börjar ifrågasätta dig själv och din egna förmåga och då vill du bara säga ”Nej tack, jag kryper tillbaka till min comfort zone och stannar där”. Alla dessa känslor kan äga rum exakt samtidigt. Först upp och sedan ner, sedan upp igen, och ner. Coacherna på Movexum och Propell pushade mig att sticka ut hakan, stå upp för min idé och våga ta plats. De hjälpte mig att vrida och vända på olika scenarion och gav mig en massa bra verktyg och insikter som jag tar med mig i min fortsatta utbildning till att bli affärsutvecklare. Tack vare mitt deltagande i Boost Chamber fick jag kvitto på att jag är en kreativ problemlösare som har bra idéer och att jag är en ”doer”, men – jag hjälper hellre andra idébärare och entreprenörer framåt än att driva igenom min egna affärsidé. Jag drivs helt enkelt av att hjälpa andra förverkliga sina drömmar och se dem lyckas – det är min dröm”.

Kontentan av denna text och vad vi hoppas vi lyckas förmedla är att hos oss är det tämligen svårt, jag skulle säga det omöjligt att ”misslyckas”. Idébärare och entreprenören må ”faila fast” men det i sig är framgångar. Kanske inte de inledningsvis förväntade men för de entreprenörer som under resans gång beslutar sig för att inte fullfölja sin idéer är vi övertygade om att lärdomarna fram tills vägs ände varit allt annat än misslyckande.

Att göra något som ingen annan tidigare gjort kräver stort mod. Som inkubator är det också därför vår uppgift att inte enbart berätta historierna om bolagen som gick till börsen utan också om de idéer som utforskades och ledde till andra typer av lärdomar och framgångar. För ibland blir det helt enkelt inte som man tänkt sig. Och det är helt okej det med.