VD har ordet

AktuelltNyheter
Bild till artikeln
22 december 2021

Ett spännande, händelserikt och utmanande år

Nu står jul och nyår inför dörren – och innan vi kliver in i det nya är det viktigt att reflektera över det som varit. Vi har under snart två år, parallellt med coronapandemin, jobbat för att växla upp vår verksamhet ytterligare. Vårt mål har varit att leverera ännu bättre värde för våra kunder, ägare och finansiärer så att Gävleborg blir en bättre plats att starta, driva och växa sitt företag på.

Genom Movexums kvalificering till nationella excellensprogrammet har vi under 2021 kunnat förmedla dryg 1 miljon kronor i specialistcheckar till de bolag vi jobbar med i inkubatorprogrammet. Checkarna har använts till att skydda idéerna, säkra legala frågor som kund/leverantörsavtal och andra avgörande strategiska frågor. Detta har stärkt företagen på ett mycket tydligt sätt.

I december startades även ängelinvesteringsbolaget Tregion Startup Invest – ett kompletterande verktyg i Gävleborg för att förse bolag i tidiga skeden med kapital och samtidigt bjuda in erfarna entreprenörer att investera i regionala företag, för att både tillföra kapital och kompetens.

Hållbarhet har stått högt på Movexums agenda. Vi har under året infört metoder för startups att tidigt bygga in hållbarhet i sin affärsmodell, vilket nio av 19 bolag gjort och fler är på gång. Movexum har själva genomfört en revision med vår branschorganisation SISP och fick där fin återkoppling på det omfattande arbete som gjorts. Vi kommer presentera vår första hållbarhetsrapport i samband med bokslutet i februari 2022.

Vi ser ett fortsatt breddat inflöde av idéer – både vad gäller bransch och vem idébäraren/entreprenören är. Här är vårt samarbete med övriga aktörer i länet avgörande för att fortsätta den positiva utvecklingen.

På bolagssidan har flera av företagen gjort fina framsteg under året där exempelvis rekryteringar genomförts i Workify,Lovisa of Sweden, LimeArc, DevUp, Nitiu. Emissioner har genomförts i bolagen LimeArc och Tini Garments och fler bolag förbereder sig för att ta in kapital under 2022. Treddy vann både SKAPA-priset som Post & Telestyrelsens innovationstävling. Bolagen har under 2021 attraherat totalt 39,6 miljoner kronor att jämföra med 14,9 miljoner kronor under 2020.

Jag är stolt över att vi på Movexum varje dag jobbar för att fler idéer ska utvecklas till hållbara och innovationsdrivna företag i Gävleborg. Det är här samhällsutmaningar möter lösningar och där morgondagens kompetenser och arbetskraft efterfrågas. I det arbetet vill vi vara modiga och fortsätta utmana förlegade normer samt medvetna och omedvetna föreställningar kring vem som är en framgångsrik entreprenör. Allt för att säkerställa att vi i Gävleborg, gemensamt med våra partners, fångar upp alla de entreprenörer som vill realisera en dröm eller lösa en utmaning.

Vi vill tacka för stort engagemang i såväl lokala som regionala och nationella samarbeten och ser fram emot att få utveckla och presentera fler spännande nyheter under 2022.

Från oss alla till er alla önskar vi er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

/ Ulrika Malmqvist, VD Movexum