Addcard

Digitala tjänster och processer

Bolagsnamn: AddCard AB
Grundare: Emil Larsson
Ägare: Emil Larsson, Eric Johansson, Andreas Sandin, Tommy Hillgren, Jan Boman
Affärsidé: Addcard är en mobilapplikation som förenklar kontakthantering.
Marknadspotential: Global
Senaste nytt/aktuellt: Nystartat AB, mitt i verifieringsstadie med digital undersökning på Facebook, Instagram, Linked In och Google ads.