AdMetals

Materialteknik och hållbar produktion

Har med hjälp av impinging-jet-teknik utvecklat ett sätt att kyla metaller som gör att man till exempel kan producera stål med bättre prestanda.
Bolagsnamn: AdMetals EB
Grundare: Ulf Holmberg och Bahram Mosfeghs
Ägare: Ulf Holmberg och Bahram Mosfeghs
Affärsidé: Kyla metaller som gör att man till exempel kan producera stål med bättre prestanda.
Marknadspotential: Global

Besök hemsida

Anmälan till nyhetsbrev