Priskonsulterna

Digitala tjänster och processer

Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.
Bolagsnamn: Priskonsulterna Sverige AB
Grundare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks
Ägare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks
Affärsidé: Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

Relaterade artiklar

Jobbar mot dessa globala mål

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.