Priskonsulterna

Digitala tjänster och processer

Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.
Bolagsnamn: Priskonsulterna Sverige AB
Grundare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks
Ägare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks
Affärsidé: Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.
Marknadspotential: Stor i Sverige, ännu större i utlandet.
Senaste nytt/aktuellt: Juli 2018: Undersöker tillsammans med Movexum hur startups redan i tidiga skeden kan bli ännu vassare (och därmed mer attraktiva som bolag) inom pris- och lönsamhetsstyrning.