Redo för Innovation Week?

Innovation Week X är ett veckolångt event som handlar om att främja innovation, inspirera till nya idéer, uppmuntra entreprenörskap.