Nitiu

Materialteknik och hållbar produktion

NITIU affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last.
Bolagsnamn: Nitiu
Grundare: Nina Holmblad, Michail Stockfelt och Patrik Eriksson
Ägare: Nina Holmblad, Michail Stockfelt och Patrik Eriksson
Affärsidé: Nitius affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last. Genom att tillverka strukturen av 100% återvunnet material och tillverkning med 100% grön energi bidrar vi också till att uppnå våra globala miljömål.

Relaterade artiklar

Jobbar mot dessa globala mål

Anmälan till nyhetsbrev