Qanit

Smarta och hållbara städer

Qanit, ett innovativt kärl för återvinning och trygghet på offentlig plats.
Bolagsnamn: Qanit AB
Grundare: Lisa Teodorsson
Ägare: Lisa Teodorsson
Affärsidé: Qanit är ett innovativt kärl för återvinning av sprayburkar och trygghet på offentlig plats. Kärlet är specialanpassat för att minimera riskerna som sprayburkar för med sig efter användning på offentliga platser, främst lagliga graffitiväggar. I dag slängs explosiva sprayburkar i offentliga sopkärl där det finns många människor i rörelse. Någon liknande lösning som Qanit finns idag inte på marknaden och det gör att använda sprayburkar idag felhanteras, vilket kan leda till personskada samt skadegörelse.
Marknadspotential: Global. Vi startar i Sverige, för att sedan snabbt ta oss ut i de Europeiska länderna, där en synligt behov finns. Den amerikanska marknaden är också något som vi kommer att börja se över inom snar framtid.
Senaste nytt/aktuellt: En prototyp är på gång, för att under sommar 2019 kunna köra en pilot.

Besök hemsida