Workify

Digitala tjänster och processer

Workify hjälper små och medelstora åkerier och entreprenadbolag att digitalisera sina affärsprocesser vilket ger säkrare informationsflöde och möjlighet att omvandla sina arbetsinsatser till fakturor med minimal fördröjning.
Bolagsnamn: Workify AB
Grundare: Stefan Onkenhout och Kristofer Håde
Ägare: De två grundarna samt ytterligare sex investerare. ALMI Invest innehar den största aktieposten av investerarna.

Fler startups

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.