Alumni

Workify

Digitala tjänster och processer

Workify hjälper små och medelstora åkerier och entreprenadbolag att digitalisera sina affärsprocesser vilket ger säkrare informationsflöde och möjlighet att omvandla sina arbetsinsatser till fakturor med minimal fördröjning.

Grundare

Stefan Onkenhout och Kristofer Håde

Ägare

De två grundarna samt ytterligare sex investerare. ALMI Invest innehar den största aktieposten av investerarna.

Workify hemsida
Bild till artikeln

Fler startups

SportTech

NESP

IT

Educonvert

PropTech & Buildings

Sin Fin Concrete

Industrials

Konstraktor

HealthTech

Wellgo

Industrials

CADcog

EdTech

Climate Champ

CleanTechEnergy

Enava

IT

Fixkod

CleanTech

Best 2 Clean

SportTech

Actsport

Other

Sand & Björk

HROther

HR Hackarna

SecurityTech

Sisterhood

Energy

Solask