Zential

Digitala tjänster och processer

Digital plattform for frilansare.
Bolagsnamn: Zential
Grundare: Fredrik Larsson, Stefan Eriksson, Niklas Persson
Ägare: Fredrik Larsson, Stefan Eriksson, Niklas Persson
Affärsidé: Digitala plattform som riktar sig till i första hand frilansare som bl.a. vill få koll på sina projekt och aktiviteter. Zential är en tjänst – som finns i din mobil eller på din dator – och som hjälper frilansare att hålla koll på sina projekt och aktiviteter. Zential sätter användaren i centrum och ger omedelbar återkoppling och översikt.
Marknadspotential: Internationell marknad.
Senaste nytt/aktuellt: Juli 2018: Har precis släppt den första versionen av Zential till användare.