Bokadero

Digitala tjänster och processer

Bokaderos vision är att skapa ett mer tillgängligt näringsliv med fler jobbmöjligheter och större samverkan mellan olika aktörer.
Bolagsnamn: Bokadero AB
Grundare: Jonas Lööw
Ägare: Jonas Lööw m.fl.

Besök hemsida

Relaterade artiklar

Jobbar mot dessa globala mål

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.