Förento

Digitala tjänster och processer

Förento är framtidens digitala läromedel inom entreprenörskap. Teori blandat med entreprenöriella och interaktiva övningar. Engagerande för eleven, underlättande för läraren.
Bolagsnamn: Förento AB
Grundare: Adrian Skoglund, Lukas Wiklund
Ägare: Adrian Skoglund, Lukas Widlund och Anton Svedlund
Affärsidé: Erbjuder digitala kurser inom företagsekonomi och entreprenörskap
Senaste nytt/aktuellt: Arbeter med internationell expansion med uppbyggnad av separat varumärke.

Besök hemsida