Klywa

Digitala tjänster och processer

Tjänst som säkerställer att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.
Bolagsnamn: Klywa AB
Grundare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna
Ägare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna
Affärsidé: Säkerställa att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.