Sök
Stäng denna sökruta.

NITIU avser etablera forskningscenter för vätgaslagring

Inom fordons- och flygindustrin är utvecklingen av lättare komponenter helt avgörande för att kunna minska såväl utsläpp av växthusgaser som material- och energiåtgång. NITIU, ett av Movexums alumnibolag, ser nu över möjligheterna att etablera ett forskningscenter för att utveckla lastbärande strukturer för vätgaslagring i fordons- och flygindustrin, stöttat av forskningsprojekt med Alleima, Volvokoncernen och Saab.

– Vi är helt övertygade om att vi behöver samla alla tillgängliga krafter för att lyckas skapa en hållbar utveckling. Därför har vi kopplat till ett starkt team från industrin och akademin för att ta in alla
nödvändiga perspektiv, berättar Patrik Eriksson, vd för NITIU.

Patrik Eriksson, VD på NITIU.


Volvokoncernen och Saabs affärsområde Aeronautics går in i samarbetet med ett tydligt behov, samt
kunnande inom design och tillverkning, medan NITIU går in med sin ILS®-struktur, som bygger på
metallurgi och material från Alleima. Centret kommer att vara inriktat på innovativa
sammanfogningsmetoder, vilket är en nyckel i utvecklingen av ILS®-strukturen. Även RISE kommer att
ingå i forskningssamarbetet, där de bistår med resurser för testning och analyser.


– Ett starkt forsknings- och utvecklingssamarbete för att utveckla morgondagens vätgastankar är en
förutsättning för att utveckla en klimatsmart och ansvarsfull fordons- och flygindustri. Det handlar
om att säkra konkurrenskraft, position och produkter för svensk industri i ett framväxande
vätgassamhälle, säger Göran Bengtsson, ansvarig för Forskning och Teknikutveckling på Saabs
affärsområde Aeronautics.

Tidplan
En förstudie påbörjas under det tredje kvartalet med målsättning att definiera målsättning, uppdrag
och var etableringen av centret ska ske. Samtal med Region Gävleborg har påbörjats och de är
positiva till en möjlig etablering.

Mer info: NITIU.SE

Fler nyheter

Enava tillbaka i inkubatorn

Genom att bland annat digitalisera de processer som krävs för enskilt avlopp vill Enava erbjuda rent vatten samt fungerande sanitet till alla boende i Sverige.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.