LimeArc Process

Materialteknik och hållbar produktion

Att utveckla den patenterade klimatneutrala tekniken LimeArc® som är baserad på elektriskt genererat plasma för skogsindustrins kemikalieåtervinning till global marknad. LimeArc® frigör bränsle och levererar koncentrerad koldioxid av biologiskt ursprung för vidareförädling i bioraffinaderi.
Bolagsnamn: LimeArc Process AB
Grundare: Carnot AB som till 100% ägs av Roland Lundqvist
Ägare: Carnot AB
Affärsidé: Att utveckla den patenterade klimatneutrala tekniken LimeArc® som är baserad på elektriskt genererat plasma för skogsindustrins kemikalieåtervinning till global marknad. LimeArc® frigör bränsle och levererar koncentrerad koldioxid av biologiskt ursprung för vidareförädling i bioraffinaderi.
Marknadspotential: Global. 40miljoner ton mesakalk ombränns i mesaugnar globalt, investeringsbehov vid totalt utbyte 100 mdr svenska kronor, varav Sverige utgör 10% av världsmarknaden.
Senaste nytt/aktuellt: Samverkar med ScanArc Plasma Technologies AB i Hofors samt forskningsinstitutet RISE ETC Piteå.

Anmälan till nyhetsbrev